image صدای مشتری
 • پیشنهادات
 • شکایات
 • تماس با مدیریت
image نمایندگی ها
 • قدوسی شیراز
 • باغ شاه شیراز
 • عظیمیه کرج
 • دفتر مرکزی تهران
 • اعطای نمایندگی
image اخبار ویژه
 • شعبه کفش الیزه
 • مدلهای دامادی و مجلسی
image شیک ترین ها
 • پوریا پورسرخ
image جشنواره ها
 • اسپرت
بازگشت>>

پوشاک آلیزه

ایرانیان نخستین کسانی بودند که کت آستین‌دار و شلوار می‌پوشیدند. مردمان دیگر تمدن‌ها چون آشوریان، بابلیان و
یونانیان شلوار نمی‌پوشیدند، و حتا یونانیان به ایرانیان به دلیل پوشیدن شلوار کنایه می‌زدند تا جایی که اسکندر علی‌رغم
پوشیدن لباس ایرانی، از پوشیدن شلوار امتناع کرد. علاوه بر نقش ونگارهای بدست‌آمده، در آثار تاریخ‌نگاران یونانی
چون هرودوت هم این نوآوری ایرانیان بازتاب یافته‌است.

اهداف آلیزه

برنامه ها

تماس با ما

تماس با ما

قدوسی شیراز

قدوسی شیراز

باغ شاه شیراز

باغ شاه شیراز

عظیمیه کرج

دفتر مرکزی تهران

دفتر مرکزی تهران

اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی

شعبه کفش الیزه

بزودی شعبه کفش الیزه در قدوسی غربی افتتاح می گردد.

مدلهای دامادی و مجلسی

هر آنچه را که شما در خیال می پرورانید ما به واقعیت تبدیل کرده ایم.

پوریا پورسرخ

ایرانیان نخستین کسانی بودند که کت آستین‌دار و شلوار می‌پوشیدند. مردمان دیگر تمدن‌ها چون آشوریان، بابلیان و
یونانیان شلوار نمی‌پوشیدند، و حتا یونانیان به ایرانیان به دلیل پوشیدن شلوار کنایه می‌زدند تا جایی که اسکندر علی‌رغم
پوشیدن لباس ایرانی، از پوشیدن شلوار امتناع کرد. علاوه بر نقش ونگارهای بدست‌آمده، در آثار تاریخ‌نگاران یونانی
چون هرودوت هم این نوآوری ایرانیان بازتاب یافته‌است.

اسپرت